Plastgjutning

Vakuumgjutning av polyuretan och epoxi

Gjutning av polyuretan eller epoxi sker i silikonform, hårdform eller en blandning av dessa. Silikonformen är den vanligast förekommande, speciellt vid mer komplicerade gjutningar. För att tillverka en silikonform används oftast en FFF eller CNC-fräst mastermodell. Hårdformen kan vara ett mer ekonomiskt alternativ redan vid tillverkning av enstycket eftersom man inte behöver gå omvägen via en modell. Andra fördelar är att formmaterialet har längre livslängd och att vissa verktygsändringar kan göras. Kapacitet för vakuumgjutning ligger idag på 2,5 liter blandat material per gjuttillfälle.

Den vanligast förekommande gjutplasten är PUR eller polyuretan. Materialgruppen spänner över en mängd olika kvaliteter från mjuka elastomerer till styva plaster. Val av gjutplast görs utifrån vilket material man tänkt för slutprodukten. Materialen bearbetas och gjuts i vakuumkammare för att i mesta möjliga mån undvika luftbubblor i plasten. Vissa gjutningar flyttas efter gjutning till tryckkammare för att komprimera eventuellt kvarvarande gaser i materialet. Polyuretanerna är utan tvekan det plastmaterial som har de mest skiftande egenskaperna.

Grill Polyuretan

Polyuretan och epoxygjutning

Inkappsling av elektronik

Prototypserie PP-imitation

Vakuumgjutna polyuretandetaljer

Prototypserie infärgad PUR