Metallgjutning

Zinkgjutning och Aluminiumgjutning

Zink, aluminium eller andra metaller med låg smältpunkt gjuts i ett blockmaterial där formrummet bearbetas fram med fräsverktyg. Med denna metod går det väldigt snabbt att ta sig ifrån 3d-cad till gjuten detalj. Att fräsa fram formrummet istället för att forma över en modell ger även den fördelen att detaljen inte behöver vara färdigdesignad med släpp på vertikala ytor. Man kan också använda samma CAM-beredning för att tillverka fixturer för efterbearbetning.

Blockmaterialet klarar temperaturer på 800°C. Vi tillhandahåller zinkgjutgods, färdigbearbetade formar för gjutning och fixturer för efterbearbetning. Större gjutningar och aluminiumgjutningar ordnas via samarbetspartner. Du kan även köpa blockmaterial ifrån BA Prototypverkstad.

Aluminiumgjutgods innan efterbearbetning

Zinkprototyper gjutna i fräsbart blockmaterial

Test av gjutblock 800