Konstruktion och design

Tillverkningsunderlag i 2D och 3D

Design och materialval inverkar stort på tillverkningskostnad och kvalitet. En väl designad och konstruerad produkt skall medföra en rationell produktion. På BA Prototypverkstad finns lång erfarenhet av att jobba mot dessa mål, med minsta möjliga inverkan på produktens formspråk. I större sammanhang sker detta ofta ihop med industridesigner.

Som uppdragsgivare kan du enkelt följa utvecklingen av din produkt. Antingen öppnas CAD-filer i eget program, annars i någon CAD-viewer online.

Med uppdragsgivare från olika branscher och med olika CAD-system behövs det program som klarar av många olika filformat. Vi använder oss främst av Ironcad eftersom programmet är snabbjobbat och även ger goda möjligheter att redigera CAD-filer från andra program. Oftast används filformatet STEP.

Vi utför konsultuppdrag i SolidWorks, IronCAD och Rhino3D.

Flyer Konstruktion.

Stol

Insugsrör

Klammerverktyg för automation