3D Printing FFF

Additive Manufacturing, SLA, SLS, FDM

Vid 3d-printning eller additiv tillverkning bygger man upp en detalj genom att tillföra material lager för lager. På så vis kan man i princip tillverka vilka geometrier som helst utifrån ett enda plan.

BA Prototypverkstad erbjuder modeller tillverkade med den s.k. FDM tekniken. Förutom ABS och PLA finns idag många olika material att tillgå. Modellerna duger både till designverifiering och till funktionstester. Finns det önskemål om ett specifikt material eller egenskap så försöker vi ta hem detta. Idag finns 2st printrar på BA Prototypverkstad och den maximala printvolymen ligger på 300 x 250 x 300 mm. Även plast med hög smältpunkt kan printas.

Vi hjälper våra kunder med modeller och prototyper även ifrån andra system som bl.a. SLA, SLS, Metal 3D Printing. Förutsättningen för att tillverka detaljer på detta sättet är att det finns en 3DCAD på detaljen. Finns inte detta så tillhandahåller vi naturligtvis den tjänsten också. Idag används additiv tillverkning även vid mindre serieproduktion.

Materialdata 3D Prining FFF.

Flyer FFF.

3d-printade FDM-modeller

3d-printade FDM-modeller

Sammanfogad prototyp. Höljet är ihopsvetsat av 4 delar.

Sammanfogad prototyp. Höljet är ihopsvetsat av 4 delar.

Transparent PLA

FFF-modeller PLA

PLA-modell

PLA-modell

Provserie

SLS-detaljer provserie