Företagsinformation

Mindre serier, prototyper och modeller

BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre serier och tillverkningsunderlag i 3D. Jag heter Björn Andersson och har jobbat med prototyptillverkning och konstruktionsarbeten sedan 1994.

BA Prototypverkstad erbjuder bl.a.:

  • 3D design och konstruktion
  • Formsprutade plastdetaljer i mindre serier.
  • Friformsframställning, 3D printing.
  • Vakuumformning av termoplast.
  • Mindre zinkgjutningar.
  • Vakuumgjutna polyuretandetaljer.
  • CNC-bearbetning av diverse material.
  • Formar för gjutning av gips, betong, zink, aluminium eller härdplaster.
  • Kortare serier i väntan på detaljer ur verktyg och mindre serier där verktygsbunden tillverkning inte är lönsam.

På dokumentsidan hittar du hemsidan som PDF, vilket lämpar sig bra till utskrift eller nedladdning för offline bruk. Där finns även andra dokument som t.ex. materialdata.

* Vi arbetar nästan uteslutande med 3d-filformat som grund för tillverkning. STEP är det filformat som brukar fungera bäst emot andra CAD-program och som vi föredrar. För ritningar använd gärna PDF och i vissa fall DWG eller DXF.

CNC-fräst prototyp i POM

CNC-fräst prototyp i POM

Gjuterimodeller

Gjuterimodeller

Huvudmodeller i Ureol

Huvudmodeller i Ureol

Robust pekdator med aluminiumchassi

Robust pekdator med aluminiumchassi

Skalmodell, designverifiering

Skalmodell, designverifiering

Vakuumgjuten skosula

Vakuumgjuten skosula